Изграждане на сигурност, базирана на знания – предизвикателства и възможности, втора част – 2 ноември 2009 г.