Извършване на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район

Извършване на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район

Автори: Калин Градев, Ивайло Хинов

Основна цел за разработването на пособие „Извършване на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район“ е възможността за представяне на съвременните аспекти на проблематиката, свързани с организация, планиране и прилагане на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район.Теоретичните постановки, залегнали като основа на пособието, са базирани на действащи национални нормативни документи, включващи наставления, устави, доктрини, както и стандартизационни документи на НАТО. Използвани са материали, литература, разработки и експерименти, проведени за целите на обучение и за придобиване на образователно-квалификационни степени във Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

ISBN (Print) 978-619-7711-25-7