Здравословни и безопасни условия на труд

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - cover

Автори: подполковник Георги Дянков; Илиян Стефанов, подполковник доц. д-р Мирослав Димитров, доц. д-р Николай Колев, полковник д-р Стефан Узунов, доц. д-р Тодор Петков.

Описание

Теорията за осигуряване на безопасни условия на труд се изучава във Военна академия „Г. С. Раковски” от есента на 2007 г., когато е включена в новите учебни програми като избираема учебна дисциплина в магистърските специалности „Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативните и тактическите формирования” и „Логистика на сигурността и отбраната”.
Учебният материал е групиран в шест основни раздела:
здравословни и безопасни условия на труд – общи положения;
контролна дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
оценка на риска и минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
организационни аспекти на трудовата дисциплина;
стандарти на световното обединение на националните органи по стандартизация и ролята им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
здравословни и безопасни условия на труд в специфична среда.
Изданието включва 248 страници и е онагледено с таблици и диаграми.