Завърши курс „Подготовка на архивисти“

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Подготовка на архивисти“. Курсът се провежда ежегодно през месец декември от специалисти на научна секция „Военноисторически изследвания“ в една от функционалните лаборатории на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Той е част от „Плана за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски“ на служители от държавната и местна администрация и юридически лица“, утвърден от министъра на отбраната. В рамките на курса се разглежда историята на архивистиката, като помощна дисциплина на историческата наука; развитието на българското архивно дело; нормативната уредба, практика и др.

Тази година в курса се обучаваха представители на различни военни формирования и държавната администрация. Те преминаха успешно задължителния тест в края на тяхната подготовка по повишаване на квалификацията.

След произнесена реч за успешно проведения курс „Подготовка на архивисти“ и бъдещите ползи от него за обучаемите, началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев връчи на завършилите удостоверенията за квалификация в тържествена обстановка.