Завърши курс за подготовка на военнослужещи

За времето от 04.01.2021 г. до 15.01.2021 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се проведе курс за предварителна подготовка на военнослужещите от Въоръжените сили на Република България, определени за участие в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа“ в Афганистан. В курса взеха участие военнослужещи от Българската армия, Служба „Военна полиция“ и ДАНС.

Поради изострената епидемиологична обстановка курса се проведе онлайн, което не се отрази на качеството на обучението.

Основната част от лекциите бяха изнесени от директора на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ полковник доктор Никола Стоянов, а по различните направления бяха проведени занятия от преподаватели от факултет „Командно-щабен“. Освен преподавателите от Военна академия, като лектори бяха поканени и военнослужещи от други структури, които да споделят своите знания и практически опит. Благодарим на полковник Светлозар Стефанов, полковник Красимир Горанов и полковник Иван Иванов. Те запознаха специализантите със задачите които са решавали и проблемите които са срещали като старши национални представители на предишните контингенти в Афганистан.

Беше осъществена видеотелеконферентна връзка с контингента в Афганистан, при което старши националния представител полковник Тодор Тодоров и неговия щаб запознаха участниците с текущата обстановка, особеностите на работата и други въпроси от мястото на провеждане на мисията.

От състава на Съвместното командване на силите се включиха полковник Георги Манев, подполковник Юлиян Борисов и подполковник Валери Игнатов, който изнесоха презентация относно начина на сертифициране на контингента и други организационни въпроси.

Като представител на ВМА се включи доктор Блага Русева, лекар в центъра за психопрофилактика на болницата, която проведе индивидуални и групови разговори с всички участници. Нека пожелаем на нашите колеги една успешна мисия, да защитят с достойнство и чест името на България и да се завърна живи и здрави след нейния край!