Доцент д-р Елислав Иванов

 • 02/92 26 537
ВРИД началник на научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” в институт „Перспективни изследвания за отбраната”

Образование

 • 1976 – 1980 г. ВНВУ „Васил Левски” Велико Търново, мотострелкови профил
 • 01 юли 2008 г. е удостоен с висше офицерско звание бригаден генерал
 • 2016 г. – асистент в научна секция “Правление на знанието и иновации в образованието” на институт “Перспективни изследвания за отбраната”
 • 2020 г. – главен асистент в институт „Перспективни изследвания за отбраната“
 • 2021 г.- доцент в институт „Перспективни изследвания за отбраната“

Курсове

 • Стратегически курс – ВА „Г. С. Раковски” – 2004 г. – 2005 г.
 • Цикъл и курсове и семинари на тема: „Цивилно – военно управление на външни кризи провеждани от ЕС” – Военно училище – гр. Париж – 2011 – 2012 г.
 • Курс в Международен отбранителен съвет към МО на Франция по въпросите на Кибернетичната сигурност – 2014 г.

Дисертация

 • 2019 г. защитава дисертационен труд на тема „Предизвикателства пред военното разузнаване в съвременните конфликти и хибридни заплахи“

Публикации

 • Публикувана монография: Разкриване и превенция на хибридните заплахи, 2020 г.
 • Монография: Димов, П., Иванов, Е., Фалшивите новини – Разпознаване на фалшивите новини и дезинформацията в съвременната хибридна среда за сигурност, 2020 г.
 • Книга, Иванов, Е. Предизвикателства пред разузнаването в съвременната хибридна среда за сигурност, 2020 г.
 • Статии и доклади, публикувани в научни и специализирани издания.
 • Монография: Иванов, Е., Аналитично разузнаване- Методи и техники за информационно- аналитична експертиза, 2021 г.