График за провеждане на изпитите STANAG 6001 по Френски език

За първо ниво датата за провеждане на изпита е: 17.01.2022год.
За второ ниво датата за провеждане на изпита е: 18.01.2022год.
За трето ниво датата за провеждане на изпита е: 19.01.2022год.
Резервна дата за провеждане на изпита е: 20.01.2022год.