Голямата война и българският меч над балканския възел 1914 – 1919

Markov-cover-bg

Автор:
Георги Марков

Описание

Фундаменталното историческо изследване на академик Георги Марков е част от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Разкрит е генезисът на „Голямата война“, която започва от Балканите и във верижна реакция обхваща петте континента – 40 нации мобилизират 60 млн. войници, от които 10 млн. не се завръщат по домовете си. Разкрити са обстоятелствата, причините и последиците от продължителното участие на България в изпълнения с изненадващи поврати ход на Първата световна война, когато страната печели своите битки на Балканите, но краят се решава на Западния фронт.
В три глави – „Разпокъсаното народностно землище: „Българин да не остане!“, „За националния идеал: „Събирането на българите под обща държавна стряха“ и „Ньойският диктат: „Горкò на българите!“ – авторът проследява не само написаните с кръв подвизи на българските воини от Тутракан до Дойран в името на идеала за национално обединение, но и съдбовните последствия за българското население в откъснатите от Родината земи. Статистиката за жертвите във военните действия и сред мирното население е потресаваща, подкрепена с многобройни исторически източници.
„Разбира се, тази книга е израз на една от многото гледни точки, а истината е едничка, осветлявана от различни страни. По-важно е да се хвърли повече светлина и върху най-скрития ъгъл на Историята, защото понякога истината е така „натикана в ъгъла“, че „не прилича на себе си“. Не е достатъчно да се съберат всички налични факти, а да се анализират в разните им аспекти и да се пресъздаде духът на времето. В случая историкът не може да бъде извор на исторически оптимизъм, но е длъжен да се приближи възможно най-близко до „цялата“ историческа истина, неговата вдъхновяваща мечта“ споделя академик Марков във въведението на книгата.