Годишник на ИПИО 2009

Годишник на Института за перспективни изследвания за отбрана за 2009 г.

Свалете годишника от тук.

ISSN: 1312-0816 от 2009