Годишник на Военна академия – ИПИО 2007 г.

Годишник на Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ за 2007 г.

Изтегли годишника в PDF.

ISSN: 1312-0816