Годишник на Военна академия – ИПИО 2006

Годишник на Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ за 2006 г.

Изтегли годишника в PDF. 

ISSN 1312-0816