Геополитически аспекти на конфликта в Cирия

Автор: Васил Станков

Рецензенти

професор д-р Наталия Бекярова
професор д.в.н. Георги Бахчеванов

ISBN 978-619-7478-25-9

Изтегли в PDF

Описание

Поради географското си разположение България е пряко засегната от негативните последици на войната в Сирия, а сигурността ѝ е изложена на редица рискове и предизвикателства. Напрежението в Близкия изток вероятно ще се задържи високо и след приключване на активната фаза на конфликта, тъй като противоречията и борбата за надмощие ще продължат. Конфликтът в Сирия предоставя на България и възможност да осъществи своите геополитически шансове, като поддържа активна позиция по проблемите на Близкия изток и възприеме ролята на двигател на стабилизиращите процеси в Западните Балкани. Това предполага непрекъснато следене и анализиране на геополитическите аспекти на сирийския конфликт и регионалните му отражения.
В настоящия труд са изследвани основните движещи сили и е разкрита мотивацията на главните военно-политически фактори, които определят възникването, развитието и перспективите за разрешаване на сирийската криза. Разгледани са многопосочните усилия за разрешаване на конфликта и възможните сценарии за изход от него. Направена е оценка на влиянието на конфликта върху средата за сигурност в Близкия изток, на Балканите и в Черноморския регион. Посочени са и отраженията на сирийския конфликт върху сигурността и интересите на България.