Във Военна академия „Г. С. Раковски“ заседава Мандатна комисия за разпределение на офицерите-випускници

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ заседава Мандатна комисия за разпределение на офицерите-випускници, обучаващи се в редовна форма по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“.

Председател на комисията е полковник Даниел Спасов – заместник-директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната.