Във виртуална работна среща „COVID-19 Defence Education“ участваха представители от катедра „Езиково обучение” на Военна академия „Г. С. Раковски“

Във виртуална работна среща „COVID-19 Defence Education“ участваха представители от катедра „Езиково обучение” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Тя бе организирана от програмата DEEP (Defence Education Enhancement Programme) на НАТО, в периода 16-18.11.2020 г.

Над 180 участника гледаха и слушаха презентациите на представители на различни военни учебни заведения – за техния опит, поуки от практиката и предизвикателства, с които са се сблъскали при справяне с кризата, възникнала заради covid-19.

Доцент Валентина Георгиева участва в дискусиите на работната група за трансформиране и адаптиране на обучението по английски език във виртуална среда, като представи някои успешни практики в катедрата, приложени за езиковото обучение в дистанционен формат. Тя сподели и убедеността си, че една от най-важните поуки, свързани с онлайн обучението, е обединяване на усилията за създаване на учебни материали за хибридно обучение и представи накратко спечелилия финансирането на ЕС проект по програмата „Еразъм+” с название „Hybridisation of Specialised English Language Learning for Security Professional”. Този проект ще се осъществи до август 2022 г., с обединените усилия на езикови и IT специалисти от Военна академия „Г. С. Раковски“, Военната академия на Португалия и Националния военен университет на Швеция. Идеята за разработване и работа по съвместни проекти бе посрещната с одобрение от 50-те участници в работната група.

Старши преподавател Грета Керемидчиева участва в работата на уоркшопа в качеството си на съпредседател на работната група по дистанционно обучение ADL WG на PfP Консорциума. Тя сподели работата на тази група в условията на covid-19.

Предстои да бъде изготвен доклад-публикация на НАТО относно обсъжданията и предложенията по време на работната среща, който да бъде последван от план за действие и стратегия за дистанционното обучение през 2021-а.