Второ място в професионално направление „Психология“ за Военна академия „Г. С. Раковски“ по Рейтинговата система на висшите училища в България

Военна академия „Г. С. Раковски“ изкачи две позиции нагоре и зае второ място в професионално направление „Психология“ в класирането на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Рейтинговата система на висшите училища в България сравнява 51 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

В последните 11 години Рейтинговата система се превърна в един от най-важните инструменти, който дава пълна информация за висшето образование в България и позволява задълбочен анализ на неговите предимства и дефицити. Тя е ценна за абитуриентите, защото им дава възможност да направят информиран избор. Важна е за академичните ръководства, защото им показва къде са конкретните слабости, които трябва да преодолеят.

lista-voenna