Военнополитическа история на България

Военнополитическа история

Автори:
Анатолий Прокопиев
Стоян Николов
Румен Николов
Калин Ранчев
Боян Жеков

ISBN 978-619-7711-23-3

Изтеглете PDF

Описание

Войната представлява организиран насилствен конфликт между политически образувания – държави, правителства, общности или военизирани групи, който се характеризира с изключителна агресия, сътресения в обществото и приспособяването към него, както и с висока смъртност. Целите на войната се различават в съответствие с ролите на групите в конфликта – тези на офанзивната война обикновено се заключават в подчиняване, асимилация или унищожение на друга група, докато при дефанзивната война са отблъскване на офанзивната сила, а често – просто оцеляване. От гледна точка на отношенията помежду им участниците във войната се наричат врагове. Всеки един от термините „военни“, „войнствен“ и „милитаризъм“ се отнася за фундаменталните аспекти на войната, т.е. организираната група, войнствения индивид и поддържащия етос (съответно).
Основната причина за възникване на войни е разпределянето на ограничения брой природни ресурси (земя, първични суровини и енергийни източници). Обикновено официално разгласяваната причина от страна на победителите е непримирими противоречия от висш морален характер между страните. По формулировката на Карл фон Клаузевиц „войната е продължение на политиката с други средства“. За достигането на политически цели във войната се използват въоръжените сили като главно решаващо средство, а също така икономически, дипломатически, идеологически и други средства на борба.
Военната история е хуманитарна наука, която изследва общата история на въоръжените конфликти, тяхното влияние върху обществата, културите, икономиките и променящите се вътрешна и външна политика. Военната история също така се занимава с изследване на възникването на конфликт и война, причините зад съответните обстоятелства, често това е специфичен обект на интерес, който е довел до военни действия.
Военната политика е дял от общата държавна политика по националната и международната сигурност, както и въоръжените сили и силите за сигурност. Разкрива заплахи от враждебност и агресия въз основа на разузнавателен анализ и определя военните мерки по националната сигурност, включително военни съюзи, бойна готовност, военна организация на националните въоръжени сили и използването на военна техника и технологии.