Военни аспекти на екологията и опазването на околната среда

cover-Velev-VAOOS

Автор: Светослав Велев

Описание

Учебникът „Военни аспекти на екологията и опазването на околната среда” допълва учебника „Управление на околната среда” в областта на основите на екологичните познания и практическата организация на екологичната защита във всекидневната войскова дейност на формированията. Предназначен е за слушателите, студентите и специализантите от редовно, задочно и дистанционно обучение във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” по дисциплините „Управление на опазването на околната среда”, „Военна екология” и „Екология”. Може да се ползва за разширяване знанията на офицерите от щабовете на военните формирования по проблемите на екологичната защита и опазването на околната среда.