Военна дипломация. Международноправна уредба

Автор: Ирина Миндова

Рецензенти

професор д-р Величка Милина

професор д-р Наталия Бекярова

ISBN 978-954-9348-96-5

Изтегли книгата в PDF

Описание

Учебното пособие е предназначено да систематизира и представи пред обучаемите нормативната база, върху която се осъществява военната дипломация в официалните дипломатически представителства на страната зад граница. Военният аташе е не само военнослужещ, но и дипломат, който в пълен обем притежава дипломатически привилегии и имунитет. За него е изключително важно да познава както международната, така и националната правна рамка за реализиране на дипломатическите дейности.