Българско участие на 20-та годишна конференция на Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group в град Кошице, Република Словакия

20-та годишна конференция на Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group по линия на Консорциума на военните академии и институтите за сигурност на страните от програмата „Партньорство за мир“ се проведе в град Кошице, Република Словакия от 27 септември до 1 октомври т.г.

Тя бе организирана от Института за военна история към Министерството на отбраната на Република Словакия съвместно с Центъра за военна история и социални науки на Бундесвера на Федерална Република Германия.

Във форума участваха представители на 15 държави, включително България. Конференцията бе открита лично от директора на Консорциума д-р Рафаел Пърл, който присъства и на всички заседания и официални мероприятия.

Цивилен служител Боян Жеков – асистент в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ взе участие в конференцията като представител на Военна академия „Г. С. Раковски“ с доклад на тема „In the Aftermath of the Moscow Armistice of 28 October 1944: The Allied Control Commission and the Bulgarian Armed Forces“.