Българската огнестрелна артилерия в борбите за национално освобождение и обединение

БЪЛГАРСКАТА ОГНЕСТРЕЛНА АРТИЛЕРИЯ - cover

Автор: Нелко Ненов

Рецензенти

доцент д-р Румен Николов

доцент д-р Анатолий Прокопиев

ISBN 978-619-7478-83-9

Изтегли в PDF

Описание

В настоящото издание са изследвани последователно първите артилерийски системи от епохата на метателните машини, зараждането на огнестрелната артилерия, процесът на формиране и развитие на идеята за българска огнестрелна артилерия в различните исторически периоди, нейното първо използване от българи за българска национална кауза. Представени са конкретни данни за използването на дървени огнестрелни оръдия през Априлското и Илинденско-Преображенското въстание.

Въз основа на обективни факти и аргументи авторът предлага за рождена дата на българската огнестрелна артилерия да се приеме 24 април 1876 г., когато е произведен първият артилерийски изстрел срещу вековния поробител.

Полковник доцент доктор Нелко Ненов е водещ преподавател във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и Националния военен университет „Васил Левски“ и изследовател с подчертан интерес в областта на артилерията. Автор е на редица монографии, учебници, методики, студии, статии и регламентиращи документи за българската артилерия. Публикациите му са свързани с тактиката на полевата артилерия, артилерийското разузнаване, артилерийското образование, артилерийските технологии и историята на артилерията.

Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от историята на българската артилерия.