Бойно използване на полевата артилерия в операцията и боя

ПОЛЕВА АРТИЛЕРИЯ - cover

ПЪРВА ЧАСТ
АРТИЛЕРИЯТА НА МАНЕВРЕНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ В БОЯ

Автор Атанас Атанасов

Описание

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО Ага-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG 2484, и Артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG 2934. Ползвани са и наличната литература, опитът в учебния процес на катедрите и факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, както и тенденциите при използването на силите и средствата в огневата поддръжка на маневрените формирования в съвременните операции. В първата част са отразени постиженията на съвременната военна наука и практика и е направен задълбочен анализ на бойното използване на артилерията на маневрените формирования в световните военни конфликти през последните десетилетия.
Разгледани са основните положения на бойното използване на артилерията за непосредствена поддръжка на маневреното формирование при прикритие на държавната граница, воденето на задържащи бойни действия и маневрена отбрана, както и някои по-характерни случаи, като срещен бой, обкръжение и отбрана на град. Отразени са и основните видове бойно осигуряване на артилерията в боя.
Учебникът е предназначен за слушателите във факултет „Командно-щабен”, преподавателите в Академията и специализантите от курсовете за повишаване на квалификацията.