Балканските войни (1912 – 1913 г.): героизъм и трагизъм

Сборник с доклади от Национална научна конференция

Балканските войни, наред с подготовката за тях, военните действия и техните последици, включват и историята на обикновения човек в една различна от мирновременната крайна военновременна обстановка. Сборникът разглежда различните аспекти на двете Балкански войни, като се опитва чрез публикуваните в него статии да разкрие както обективната обстановка на бойното поле, така и съпътстващите го събития в исторически, образователен и субективен – като част от промяната на съдбата на отделния човек, план.

ISBN (Print) 978-619-7711-38-7
ISBN (Online) 978-619-7711-40-0