Архитектури и средства за описание на системи

Архитектури и средства за описание на системи

Автори: Иван Христозов, Веселина Гагъмова

В учебника е представена методика за разработка и описание на системи c използване на средства за визуално моделиране Enterprise Architect (EA) на основа на унифицирания език за моделиране Unified Modeling Language (UML). Препоръките и примерите на методиката са насочени към проекти за създаване на системи за сигурността и отбраната и системи за киберсигурност.
Методиката за моделиране на основа UML с използване на EA, активно и успешно се употребява при създаване на системи за командване и управление на тактическо и оперативно ниво и на системи по киберсигурност. На основата на тази методика се определят изискванията към тези системи и се създава тяхната архитектура.
Методиката може да намери приложение при описанието на бизнес процеси на предприятие/компания с цел тяхната реорганизации и при определяне на изискванията към системи, поддържащи дейността на организацията. Учебникът може да бъде използван при обучение на слушатели от специалността „Организация и управление на КИС на оперативните формирования“ и на студенти от специалност „Киберсигурност“ на Военна академия.

ISBN (Print) 978-619-7711-37-0
ISBN (Online) 978-619-7711-41-7