Анализ на длъжностите: концепция и методика

АНАЛИЗ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИКА - cover

Автор: Нина Ботева

Рецензенти:
професор д-р Лидия Велкова
професор д-р Павел Ангелов

ISBN 978-619-7478-55-6

Изтегли в PDF

Описание

Просперитетът на съвременните организации зависи най-вече от работещите в тях хора, които искат не просто работа, а добро качество на живот. Човешкият потенциал, енергията и ентусиазмът, поведението и съпричастността на хората са движещата сила за успешно развитие.
В „Анализ на длъжностите: концепция и методика“ се акцентира на важни изисквания спрямо съвременния мениджмънт, насочени към осъзнаване на важността и необходимостта от непрекъснато оптимизиране на трудовия процес и формиране на длъжностите, така че да се постигне не само желаната организационна ефективност, но и работещите да бъдат удовлетворени от работата си.

В помощ на учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“ пълнотекстово е представена първата част на научния труд.