Авиационна психология. Личност

АВТОР: ДОКТОР РУМЯНА КАРЕВА

Електронна книга в пълен обем
Издателство на Военна академия „Г. С. Раковски“

Публикувана на 12.12.2012 г.
Сайт на Военна академия „Г. С. Раковски“

Изтегли книгата във формат PDF

Категория: Електронни книги

Описание

Учебникът е предназначен за слушателите и студентите във Военна академия „Георги Стойков Раковски”, които изучават дисциплината „Авиационна психология”. Той не замества лекциите и практическите занятия от аудиторната програма. Целта е тя да бъде обогатена, затова темите са разработени по такъв начин, че да подпомогнат процеса на самоподготовка. По подразбиране насочеността е към военната авиация.
Разбира се, учебникът може да послужи и на специалистите по авиационна психология, както и на всеки, който не пропуска да погледне към небето, когато там летят бойни самолети и вертолети.